Het Rondeel


Het Rondeel is een organisatie in beweging. Wij gaan uitdagingen niet uit de weg en dit maakt dat we actief in ontwikkeling blijven. Wij zijn een ondernemende en innovatieve school. We vinden het belangrijk om het beste uit jezelf te halen. Dit geldt voor alle betrokkenen binnen de school.
Onze zeven zekerheden zijn:
*samen *lol *eigenwijs *spiegelei(gen) *eigen goal * eigen spoor *acteren tijdens leren.
Je leert andere vaardigheden te gebruiken, waar je veel profijt van zult hebben in je verdere loopbaan. Als stagiaire maak je echt deel uit van ons team en pluk je de vruchten van het samenwerken tussen professionals.

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Kunstzinnige oriĆ«ntatie

Speerpunten voor schoolontwikkeling

*zeven zekerheden
*arrangeren door classificeren
*ateliers
*bewegend leren
*digitale geletterdheid
*onderzoekend en ontwerpend leren
*educatief ondernemerschap

Onderzoek

Op Het Rondeel wordt gewerkt met ontwikkelteams. Elk ontwikkelteam heeft een coördinator die deelneemt aan het MT en/of hier nauw mee samenwerkt. Alle collega’s werken in een ontwikkelteam passend bij zijn affiniteit/ambitie. Het onderzoek valt onder het ontwikkelteam: ‘ontwikkelen van de organisatie’. Hierin wordt een onderzoeksgroep samengesteld. Deze groep heeft veel onderzoeks- en inhoudelijke expertise. Onderzoek neemt een vaste plek in de beleidscyclus van de school. Je zult de koersborden PDCA-cyclus dan ook in hele de school tegenkomen. Het onderzoek komt altijd voort uit een vraag vanuit het team of uit de doelen van het jaarplan. Deze zijn visie gestuurd. Dit maakt dat er een hoog urgentiegevoel is en dat het hele team zich bij het onderzoek betrokken voelt en hier belangstelling voor toont. Dit maakt dat jouw onderzoek van betekenis is voor onze organisatie in beweging.

De onderzoeksonderwerpen hebben te maken met de volgende vier speerpunten.
1. Jezelf kennen en blijven ontwikkelen.
- kinderen helpen te leren reflecteren en een lerende houding
ontwikkelen.
2. Oog voor de ander en de wereld om je heen.
- kinderen leren omgaan met veranderingen en/of tegenslagen,
3. Durven kiezen en anders durven zijn.
- stimuleren dat kinderen zelf verantwoordelijkheid (kunnen)
nemen voor hun gedrag en leerresultaten.
4. Creatief denken en verwonderen.
- Hoe kunnen we onderzoekend en ontdekkend leren integreren.

We willen graag een onderzoek waarbij onderzocht wordt wat onze beginsituatie is en wat we nodig hebben om bovenstaande speerpunten verder te ontwikkelen.
Zoals hierboven beschreven vinden we het belangrijk dat je onderzoek past bij jouw affiniteit/ambitie. Daarvoor zullen we samen het gesprek aangaan zodat we een gezamenlijk doel zullen behalen.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Verschillende richtingen vanuit het Koning Willem 1 College.