KC Westerbreedte


Kindcentrum Westerbreedte neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk. Ons kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar. Binnen ons kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen alle medewerkers. De sociaal culturele context van onze leerlingen stelt hoge eisen aan het onderwijs. Ons kindcentrum is een rijke, dynamische leeromgeving. Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen (mede)verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen mogelijkheid om extra te leren. Leren kenmerkt zich door onderwijs op maat, zelfstandig en actief leren. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten. Wij maken deel uit van de Jeelo-community. Leerkrachten, assistenten en pedagogisch medewerkers werken in teams in gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum
  • Gedrag
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Ontwikkeling kindcentrum 0-13.
Eigentijds onderwijs en educatie.
Taalontwikkeling.
Rekenontwikkeling.
Wereldoriëntatie, Wetenschap en techniek
Educatief partnerschap

Onderzoek

Wij zijn een Academische Opleidingsschool. Deelname van teamleden aan een onderzoeksgroep gaat vanuit de normjaartaak. Teamleden kunnen zich inschrijven op verschillende taken, vanuit hier worden verschillende taken verdeeld. Wij streven naar drie teamleden per onderzoek. Ieder teamlid krijgt 25 uur om aan het onderzoek mee te werken. Er worden acht momenten in de jaarplanning opgenomen waarop de onderzoeksgroepen bij elkaar komen.
Doordat wij met onderzoeksgroepen werken leven de onderzoeken binnen het team. Binnen het team geven wij steeds meer vorm aan de bijdrage die een onderzoeksgroep geeft aan het onderzoek. De student kan hier aan bijdragen door ervaringen van andere studenten te delen en aan te geven op welke manier hij het prettig vindt om binnen de onderzoeksgroep samen te werken. Tussentijds zullen de vorderingen gedeeld worden met het team, zodat het onderzoek wordt gedragen binnen het hele team.

Onderzoek 2019-2020
Schooljaar 2018-2019 werd een onderzoek uitgevoerd naar het ontwikkelen van goede leesvoorwaarden in de groepen 1-2. Komend jaar willen wij graag onderzoek doen naar leesontwikkeling in de groepen 3-8. Veel van onze kinderen hebben extra oefentijd nodig om het leesniveau op orde te krijgen, daarnaast blijft oefentijd nodig om het niveau te onderhouden. Wij willen inzichtelijk maken wat we op dit moment doen om het technisch lezen te ontwikkelen en onderhouden. Welke oefenstof gebruiken we? Hoe is de betrokkenheid? Wat is mogelijk nodig om dit proces te optimaliseren? De beoogde opbrengst van dit onderzoek is een advies over het aanbod voor de technisch leesontwikkeling voor de groepen 3-8. Dit onderzoek zal in samenwerking met IB'ers worden uitgevoerd.

Onderzoeksresultaten

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Pedagogisch Medewerker Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Onderwijsassistent Pedagogische management kinderenopvang Sport