KC Westerbreedte


Kindcentrum Westerbreedte neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk de Kruiskamp. Ons kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Binnen ons kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen alle medewerkers. De sociaal culturele context van onze leerlingen stelt hoge eisen aan het onderwijs. Ons kindcentrum is een rijke, dynamische leeromgeving. Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen (mede)verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen de mogelijkheid om extra te leren. Leren kenmerkt zich door onderwijs op maat, zelfstandig en actief leren. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten. Leerkrachten, assistenten en pedagogisch medewerkers werken in teams in gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum
  • Gedrag
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Ontwikkeling kindcentrum 0-13.
Eigentijds onderwijs en educatie.
Taalontwikkeling.
Rekenontwikkeling.
Wereldoriëntatie, Wetenschap en techniek
Educatief partnerschap

Onderzoek

Wij zijn een Academische Opleidingsschool. Deelname van teamleden aan een onderzoeksgroep gaat vanuit de normjaartaak. Teamleden kunnen zich inschrijven op verschillende taken, vanuit hier worden verschillende taken verdeeld. Wij streven naar drie teamleden per onderzoek. Ieder teamlid krijgt 25 uur om aan het onderzoek mee te werken. Er worden acht momenten in de jaarplanning opgenomen waarop de onderzoeksgroepen bij elkaar komen.
Doordat wij met onderzoeksgroepen werken leven de onderzoeken veel meer binnen het team. Binnen het team geven wij steeds meer vorm aan de bijdrage die een onderzoeksgroep geeft aan het onderzoek. De student kan hier aan bijdragen door ervaringen van andere studenten te delen en aan te geven op welke manier hij het prettig vindt om binnen de onderzoeksgroep samen te werken.? Tussentijds zullen de vorderingen gedeeld worden met het team, zodat het onderzoek wordt gedragen binnen het hele team.

Onderzoeksresultaten

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Pedagogisch Medewerker Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Onderwijsassistent Pedagogische management kinderenopvang Sport