KGC De Kleine Akkers


De jenaplanbasisschool is onderdeel van het kindgericht centrum De Kleine Akkers. Dit KGC in Goirle heeft een regionaal karakter. Ouders vanuit Goirle, Riel, Alphen, Tilburg en Poppel maken een bewuste keuze voor De Kleine Akkers. Niet alleen omdat we werken volgens het Jenaplan concept, maar ook door de kleinschaligheid en de onderlinge sfeer. Er wordt gespeeld, ontdekt en geleerd in stamgroepen met 3 verschillende leerjaren bij elkaar: onderbouw, groep 0/1/2, middenbouw, groep 3/4/5 en bovenbouw, groep 6/7/8 en een peutergroep en twee bso groepen.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Jonge kinderen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Kindgericht centrum (en alles wat daaronder valt)
Wereldoriëntatie
NME
Of iets op initiatief van de student, passend bij de schoolontwikkeling

Onderzoek

Het grootste onderzoek wat nu plaatsvindt is de ontwikkeling van het kindgericht centrum. Het accent ligt op het vormen van één team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers met een gezamenlijke visie op ontwikkeling van kinderen en een doorgaande lijn voor kinderen van 2-13 jaar.
Binnen dit onderzoek zijn verschillende leerteams actief met een eigen onderzoeksthema. Bijvoorbeeld: wereldoriëntatie, peutergroep, overgang onder-middenbouw, NME (natuur- en milieueducatie) en personeel.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

De school biedt alleen plaats aan studenten van FHKE (inclusief deeltijd en PABO university)