Kindcentrum Christoffel


Ons Kindcentrum is gelegen in de wijk Zorgvlied in Tilburg-West. Onze school heeft ± 550 leerlingen verdeeld over 22 groepen. De leerlingen zijn afkomstig uit verschillende etnische achtergronden en milieus. Ongeveer 25% van onze ouder- en leerling-populatie is van Nederlanders met een migratie achtergrond. Dat is een evenwichtige afspiegeling van de samenleving en van onze wijk. Het onderwijsteam bestaat uit ongeveer 55 personeelsleden. De kinderopvang heeft 30 personeelsleden. Wij zijn een opleidingsschool van het eerste uur en hebben een goed functionerend onderwijsnest. Studenten worden opgenomen in het team. Wij onderhouden goede contacten met de PABO waarin samenwerking en schoolontwikkeling belangrijk zijn.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

ontwerpend leren; wetenschap & techniek

Onderzoek

Studenten gaan in overleg met de basisschoolcoach en met het MT vd school, om samen te komen tot een onderwerp dat gebruikt kan worden voor het afstuderen. Dit zijn altijd onderwerpen waar Christoffel op dat moment zich in aan het ontwikkelen is. Het onderzoek sluit dus heel concreet aan bij de praktijk van alle dag en kan als basis dienen voor de teamontwikkeling. Zie hiervoor ook bovenstaande thema's.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 14 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys sporthogeschool; ROC sport en bewegen; ROC onderwijsassitent; ROC zorg en welzijn. Fontys Pedagogiek.