Montessorischool de Trinoom


Saltomontessorischool de Trinoom is een school waar mensen werken die de uitgangspunten van het montessorionderwijs onderschrijven en voorleven. De basisprincipes, passend binnen een montessorischool, zijn ook daadwerkelijk in de school terug te vinden. De naam van de school, de Trinoom, verwijst naar een belangrijk ontwikkelingsmateriaal dat in alle groepen binnen het montessorionderwijs gebruikt wordt. Onze school maakt deel uit van spilcentrum Don Boscostraat, waarin peuterzaal, basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op een locatie zijn verenigd.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Verdere implementatie Vreedzame school
Borging Didactisch coachen
Implementatie (aanvankelijk) technisch leesmethode
Verdere implementatie Blink Wereld
Leerinhouden en beleidsontwikkeling í nternationalisering'; VVE - NT2 -VVTO -wereldburgerschap
Onderwijs aan hoogbegaafdenOnderzoek

1. Aanbod Engels groep 1 – 8
2. Op de Trinoom werken we sinds anderhalf jaar met de me-thode Blink Wereld Geïntegreerd in de groepen 5 t/m 8. .Bij deze methode gaat het om onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. Dat is zowel voor de leerkrachten als leerlingen nieuw en best lastig.
3. VR integreren in methode Blink Wereld
4. Helpdesk ICT voor kinderen

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys sport hogeschool