Montessorischool Elzeneind


Leer mij het zelf te doen!

Kinderen worden gestimuleerd te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Leerkrachten geven ieder kind persoonlijke aandacht en betrekken ouders en kinderen bij het leerproces. In onze visie richt het onderwijs zich op de totale ontwikkeling van kinderen.
Acht jaar Montessorionderwijs moet een kind natuurlijk heel wat opleveren en daarom doen we de volgende acht beloftes; ik doe ertoe, ik weet ik wil, ik bewijs wat ik kan, ik weet waar ik goed in ben, ik kan kiezen, ik zoek oplossingen, ik blijf nieuwsgierig , ik voeg iets toe aan mijn omgeving.Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills
  • Kunstzinnige oriĆ«ntatie

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Eigenaarschap
Kunstzinnige oriëntatie

Onderzoek

MSE werkt standaard met vakgroepen en vakcoördinatoren. Het formuleren van de onderzoeksvraag staat hierbij voorop. Daarna gaan we op zoek naar de antwoorden.

Nog meer eigenaarschap bij kinderen heeft onze focus. Onder andere door het werken met een gepersonaliseerde agenda en het formuleren van persoonlijke leerdoelen. Leerdoelen die niet alleen op het cognitieve vlak liggen, maar bijdragen aan de brede ontwikkeling van onze kindere. Het onderzoek zou dan ook gericht kunnen zijn op...."hoe leren kinderen leerdoelen te formuleren én wat vraagt dit aan houding en gedrag van de leerkracht. "

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC Leijgraaf