OBS Camelot


Openbare basisschool Camelot heeft gekozen voor het concept Ervaringsgericht Onderwijs (EGO).
We richten ons op betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid. Daardoor krijg je meer grip op de processen van leren en ontwikkelen. We zien betrokkenheid als voorwaarde voor het leren. Het leren gebeurt in betekenisvolle situaties en sluit zoveel mogelijk aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. We bieden zo passende zorg voor alle niveaus. We willen kinderen laten verbazen over hun kennis, talenten en mogelijkheden.
Onze kinderen bezitten uiteindelijk voldoende basiskennis en- vaardigheden om de uitdagingen van het voortgezet onderwijs en de toekomst aan te gaan.

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Gedrag
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Speerpunten op het terrein van:
- autonomie verlenen (eigenaarschap vergroten bij kinderen) binnen contractwerk; binnen projectwerk (IPC);
- executieve functies inbedden binnen ons onderwijs
- ontwikkelen van een passend portfolio op kindniveau
- vernieuwing rekenonderwijs

Onderzoek

Op Camelot is sprake van een open lerende cultuur, onder andere blijkend uit open deuren, intervisie en studiedagen.
Vergadertijd wordt effectief gebruikt voor (zoveel mogelijk) inhoudelijk overleg. We maken gebruik van bordsessies. Er zijn inhoudelijke werkgroepen ingesteld met een duidelijk doel gericht op onderwijsverbetering. Deze projectgroepen werken projectmatig en onderzoeksmatig. Kennis wordt gedeeld met alle belanghebbenden. De afgelopen twee jaar hebben we o.a. onderzoek verricht op vernieuwingen van ons onderwijs die er toe leiden dat kinderen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

HAN Nijmegen Leijgraaf Veghel