OBS de Rietpluim


De wereld verandert snel . Het is moeilijk te voorspellen hoe onze maatschappij er over twintig jaar uit zal zien. Wij geloven dat uitsluitend het overdragen van kennis niet voldoende is om kinderen zelfredzaam te maken. Wij streven ernaar dat ieder kind bij het verlaten van onze school een flinke portie zelfkennis heeft, zich heeft ontwikkeld tot een positief kritisch mens. Zodat hij of zij in staat is zichzelf vragen te stellen, te zoeken naar antwoorden maar vooral ook nieuwe vragen te vinden. Om positief kritisch te worden, leert ieder kind de benodigde vaardigheden en koesteren we de nieuwsgierigheid die het van nature heeft.

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Zie jaarplan op onze website.

Onderzoek

Bij ons op school werken we met expertteams. Onderzoek zal altijd aansluiten bij de ontwikkelingen binnen een van de vier expertteams:
- pedagogisch handelen
- betekenisvol thematisch werken
- didactisch handelen
- ICT, natuur, wetenschap en techniek

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Hogeschool de Kempel Radboud universiteit Nijmegen