OBS de Uilenbrink


De Uilenbrink
… heeft aandacht voor hoofd, hart en handen.
… biedt de beste kansen voor alle kinderen.
… biedt ook de beste ontwikkelingskansen voor alle medewerkers.
… heeft een deskundig team met veel specialismen.
… heeft een gekwalificeerd zorgteam dat onderscheidend is in optimale zorg voor het kind.
… communiceert zorgvuldig met ouders.
… is een school waarvan de kinderen een goede aansluiting vinden bij het vervolgonderwijs.

Kortom …
… als het kind naar de Uilenbrink gaat, is er gekozen voor een basisschool met ruim 40 jaar ervaring en met een goede sfeer waarin kinderen, ouders en leraren zichzelf kunnen zijn en respectvol omgaan met elkaar.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Leren zichtbaar (en verder is iedere bijdrage welkom)

Onderzoek

We willen graag met je in gesprek waarover jij geïnspireerd raakt en wat past bij de ontwikkeling van de school. Mogelijke onderwerpen zijn:
Drama geïntegreerd in lesaanbod
Tekenen
Rekenen (diverse thema's, zoals: rekenhoek groep 3 of 4, rekenen met materialen groep 4 of 5, redactierekenen, tafelsommen)
Leren zichtbaar maken
Reflecteren en kind leergesprekken

Ben jij geïnspireerd? Dan kunnen we er samen voor gaan.

Wij bieden:
-een fijne school met 20 groepen en 500 leergierige kinderen
-een enthousiast team hardwerkende collega's die elkaar graag op weg helpen
-een school die niet alleen investeert in cognitieve ontwikkeling, maar juist ook in sociaal-emotionele ontwikkeling en creatieve ontplooiing in allerlei vormen van expressie.


Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    ROC de Leijgraaf ROC Summa college ROC Koning Willem I HAN HBO Pedagogiek Fontys HBO Pedagogiek