OBS Harlekijn


De Harlekijn is een openbare school in de wijk Klingerberg.
Zij staat voor kwalitatief, eigentijds, betekenisvol primair onderwijs
in een uitdagende leer- en leefomgeving.
De populatie bestaat uit een fijne mix van vele culturen.
Diversiteit is voor de Harlekijn een rijkdom!
Er wordt gedacht in kansen en in mogelijkheden zowel bij kinderen als bij onszelf.
De school laat kinderen ontdekken wie ze zijn en stemt daar de begeleiding op af.

Eigentijds, inspirerend en dynamisch in de 21ste eeuw
kijken leerkrachten en ouders vooruit met een open blik.
Nieuwsgierig, creatief en door ontdekkend leren
ontwikkelt het kind zijn talenten en zijn persoonlijke ‘ik’.

Hier wil je bij zijn!

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Leren en media
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Als stagiaire ben je deel van het Harlekijnteam. Je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling.
Je mag veel ondernemen en uitproberen.
Er wordt verwacht dat je mee aanpakt zowel op didactisch, organisatorisch en huishoudelijke gebied.
In de propedeutische fase bekijken we samen met je of het vak van leerkracht iets is voor jou is en matcht bij waar je voor staat en wie je bent. In de hoofdfase richt de begeleiding zich op didactische en pedagogische inhouden en wordt een sterke mate van realistisch reflectievermogen verwacht. In de afstudeerfase wordt een grote mate van zelfstandig verantwoord handelen verwacht. Je bent pro- actief in contacten met het team. Je gaat een LIO- stage doen en een afstudeeronderzoek waarbij je meerdere bronnen binnen de school aanspreekt.

De Harlekijn staat midden in de samenleving. Nieuwkomers worden omarmd.
Cultuur en actief burgerschap staan hoog in het vaandel.
De wereld is groter dan de school. We trekken de wereld in en halen de wereld naar binnen.
Dus veel excursies en gastlessen.
De Harlekijn is ook een Rots & Water school.

De speerpunten voor zover nu bekend zijn:
- het werken in professionele leergemeenschappen
- onderzoekend leren in combinatie met oriëntatie op jezelf en de wereld
- wetenschap, techniek, design
- leren en media
- formatief assessment
Wij staan ook open voor jouw inbreng.

Dus:
Jij bent welkom op de Harlekijn.
Een super school om als stagiaire je steentje bij te kunnen dragen
aan de ontwikkeling van kinderen, van het team, van de school
en bovenal aan die van jezelf!

Onderzoek

De Harlekijn is in schooljaar 2017-2018 gestart met het werken in professionele leergemeenschappen.
Het werden onderwijsgroepen genoemd waarin de vakdidactische thema’s door onze professionals onderzocht werden.
De onderzoekende houding van de teamleden werd hierbij ontwikkeld.
In 2018-2019 vindt vervolgens de implementatie plaats van de onderzochte vakgebieden
(muziek, woordenschat, begrijpend lezen en luisteren, technisch lezen, meer- en hoogbegaafdheid).
Dit zal gedeeltelijk doorlopen in schooljaar 2019-2020.

Vanaf 2018-2019 werkt OBS Harlekijn in structurele professionele leergemeenschappen waarbij leerkrachten van bepaalde jaargroepen een PLG vormen die samen verantwoordelijk is voor een grote groep kinderen.
De nadruk in deze PLG’s ligt naast de dagelijkse praktijk op:
• reflecteren op de eigen lespraktijk: zelfreflectie, data-analyse en handelingsgericht werken.
• feedback vragen en geven: feed-up, feedback en feedforward in het team en met kinderen.
• innovatief gedrag: nieuwe ideeën bedenken, promoten en implementeren.
• kennis delen: lesson-study, collegiale consultatie, netwerken en samen professionaliseren.

De onderzoekende houding van het team is in beide vormen van leergemeenschappen continu in ontwikkeling.
Als student zul je ontdekken dat bepaalde aspecten al goed gaan
en dat andere aspecten verdere ontwikkeling nodig hebben.
En jij kunt hier je steentje aan bijdragen door expertise en ervaringen te delen.

Je bent welkom op de Harlekijn.
Een super school om als stagiaire je steentje bij te kunnen dragen
aan de ontwikkeling van kinderen, van het team, van de school
en bovenal aan die van jezelf!

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Gilde Opleidingen (Onderwijsassistent, ICT, Helpende Zorg en Welzijn), PABO de Kempel, Fontys Sport Hogeschool, Summa College Eindhoven (Onderwijsassistent)