Odaschool voor basisonderwijs


De Odaschool is een school voor basisonderwijs in het centrum van Sint Oedenrode waar dagelijks plm. 280 kinderen naar toe komen om te leren, te spelen en te ontmoeten. Het team wordt gevormd door meer dan 20 betrokken mensen die dagelijks indirect of direct voor de kinderen en hun ouders/ verzorgers klaar staan.
De school is een mini samenleving waar groot en klein, met elkaar- en door elkaar, in een veilig en sfeervol pedagogisch klimaat zich ontwikkelt tot volwaardige, zelfbewuste wereldburgers.
Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:
- Samen
-Uitdagend
-Ruimte gevend
- In ontwikkeling

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills

Speerpunten voor schoolontwikkeling

We brengen onze leerlingen bij dat leren en ontwikkelen essentieel is om goed te kunnen functioneren in een steeds sneller veranderende samenleving. Dit leren is nooit klaar. We leren kinderen na te denken, creatief te zijn en te reflecteren op hun handelen, om zo steeds weer een stapje voorwaarts te kunnen maken. Als team proberen wij hier een voorbeeld in te zijn door kritisch te reflecteren, feedback te geven en te ontvangen, door teamscholing en individuele scholing. We streven een professionele cultuur na in het belang van kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. Stilstand is achteruitgang; “we willen vooruit”!

Prioriteiten:
- Kansrijke combinatieklassen
- Pedagogisch tact
- Werken binnen een professionele leergemeenschap
- Visiegericht werken

Onderzoek

Wij werken met een onderzoeksgroep waar de afstudeerder, een leerkracht en de directie actief aan deelnemen. De basisschoolcoach neemt deel en ondersteunt waar nodig.
Het onderzoek is een door het team gekozen onderzoek waardoor het onderzoek door iedereen gedragen wordt en leeft binnen de school.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    ROC Sport en bewegen, ROC Onderwijsassistent, Summa Onderwijsassistent.