RK basisschool De Schalm


Basisschool De Schalm (1926) is een begrip in Vught en daar zijn we natuurlijk enorm trots op. We hebben al die jaren veel geïnvesteerd in kwalitatief
goed onderwijs en zijn daarbij steeds meegegroeid met veranderingen in de maatschappij. Op onze school doen kinderen dan ook kennis en vaardigheden op die goed aansluiten op de wereld van nu.
Wij zijn er trots op dat wij al jaren een ambitieus, enthousiast team met excellente leerkrachten hebben. Zij maken in de klas gebruik van de nieuwste inzichten en lesmethodes, waarmee we vooruitlopen op veel andere basisscholen.
Kortom: De Schalm is een school voor talentontwikkeling: ontwikkelingsgericht, eigentijds en betekenisvol!

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Leren en media

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Inzet van verrijkingsstof bij nieuwe Taalmethode
- Doorgaande lijn inzet rekenmethode
- Inzet digitale leermiddelen en devices bij onderwijs
- verdieping implementatie IPC

Onderzoek

Onderzoekscultuur op basisschool De Schalm

Stichting Leijestroom, waartoe basisschool De Schalm behoort, stimuleert graag opleidingsscholen die het opleiden in de school verbinden met schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek binnen de school. Op onze school versterken de onderwijspraktijk, de opleiding van leraren op de werkplek en het wetenschappelijk onderzoek elkaar. Leraren ontwikkelen zo tevens een onderzoeksrol om hun lespraktijk te versterken. In nauwe samenwerking met hogescholen en universiteiten wordt een academische opleidingsschool vormgegeven waar leren, opleiden, reflectie op beroep, ontwikkelingsgericht onderzoek, kenniscirculatie en innovatie hand in hand gaan.

Basisschool De Schalm telt ruim 450 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Dat impliceert een groot team. Daaronder bevinden zich onder andere een taalspecialist, een rekenspecialist, twee specialisten meer –en hoogbegaafdheid, een specialist het jonge risico kind en een gedragsspecialist.

Er zijn onderzoeksgroepen geformeerd waar naast een kartrekker, specialisten en teamleden zitting in hebben. Het onderwerp van onderzoek wordt bepaald met het team (onderzoeksvraag) en vastgelegd in het schoolplan. Aan het begin van het schooljaar wordt met behulp van de PDCA-cyclus dit nader vertaald in het jaarplan. Er kunnen kortdurende en langer lopende onderzoeken plaatsvinden.
De onderzoeksgroepen vergaderen zo'n 6 momenten per jaar, daarnaast wordt in plenaire en/of bouwvergaderingen en op studiedagen regelmatig ingegaan op de stand van zaken; om zo het hele team te betrekken. Daarnaast heeft de coördinator van de onderzoeksgroep met enige regelmaat overleg met de directeur en/of het MT om schoolbrede voortgang en verbinding te waarborgen.

Jaarlijks verwelkomen wij meerdere studenten vanuit verschillende onderwijsinstellingen. De studenten maken volwaardig deel uit van de onderzoeksgroepen, is mede verantwoordelijk voor het traject en zal resultaten/bevindingen regelmatig verantwoorden binnen de onderzoeksgroep en/of het hele team.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

- Koning Willem 1 College (onderwijsassistent) - Studenten Sportopleidingen (gym)