Verslag Symposium startende leraren & hun netwerk 24 mei 2023

Afbeelding1.png

Op woensdag 24 mei a.s. organiseerden we opnieuw een symposium rond de begeleiding van starters. Het doel: ontmoeten en verbinden, inspireren, kennis delen en het goede gesprek voeren. De keynote werd verzorgd door prof. Dr. Geert Kelchtermans, hoogleraar en hoofd van het Centrum voor Onderwijsvernieuwing en de Ontwikkeling van Leraar en School aan de KU Leuven. Hij kwam spreken over pedagogische professionaliteit en 'troeven, ritsen en onderhandelen', drie metaforen om (het werken aan) pedagogisch professionaliseren te concretiseren zowel voor de starter als iedere betrokkene in de begeleiding. De lezing gaf volop stof bieden om daarna het goede gesprek met elkaar aan te gaan.

Download hieronder het verslag en de presentaties.