Starterscoach

Assessor.png

De startende leerkracht in ons partnerschap kan rekenen op jouw luisterend oor en deskundige begeleiding. Even afstand nemen, reflecteren, relativeren… het kan zo nodig zijn tijdens die eerste jaren voor de klas (en daarna). Binnen het POS volgde jij de training tot starterscoach, omdat de besturen vinden: iedere starter heeft recht op een coach.