Directie basisschool

directie (2).png

De basisschool is de plek waar studenten en starters het vak moeten leren. Als directeur van de opleidingsschool geef je hen die ruimte, en heb je oog voor ‘een leven lang leren’. Niet alleen van de professional, ook van de school of het kindcentrum. Onderzoek in samenwerking met de opleiding draagt bij aan die ontwikkeling, en aan een onderzoekende houding van de teamleden. Samen met de opleiding zorg je dat de beste leerkracht op de beste plek wordt opgeleid.

 

 

"Het Partnerschap Opleiden in de School past bij onze visie van leren, bij ons personeelsbeleid en hoe we in de samenleving staan. We werken en leren in teams, in gedeelde verantwoordelijkheid. Samen opleiden binnen het partnerschap sluit hier prima op aan."

Liesbeth van den Berg, directeur Kindcentrum Het Bossche Broek