BS De Vonder


De Vonder in Moergestel is een reguliere basisschool met ruim 300 leerlingen. De Vonder is een dorpsschool, wat inhoudt dat hij een centrale plaats inneemt in het dorp. Het begeleiden van een onderwijsnest en deze mee laten denken over de ontwikkeling van de school ervaren wij als heel prettig. Wees welkom!

De visie van onze school is na een fusie in 2013 tot stand gekomen. Vier kernwaarden en hun uitwerking verwoorden onze visie; SAMEN, KIND CENTRAAL, BETROKKENHEID, RESPECT. In onze schoolgids is het missie/visie schema te vinden met de uitwerking van deze kernwaarden (www.bsdevonder.net).

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Afgelopen schooljaar stonden het vernieuwen van het rekenonderwijs en het uitproberen van OGO binnen OJW centraal. Komend schooljaar zullen we hiermee verder gaan. Hierin zal het eigenaarschap van leerlingen en betekenisvol leren centraal staan. Als toekomstige afstudeerder zal het onderzoek in het kader staan van deze ontwikkeling waarbij veel ruimte is voor eigen voorkeur/invulling. Dit biedt dus volop mogelijkheden om een bijdrage te kunnen gaan leveren aan een school in ontwikkeling / die bezig is met vernieuwing.

Onderzoek

Tijdens een studie-tweedaagse in maart 2018 hebben we vanuit onze vier kernwaarden verder diepgang gegeven aan onze visie. Hieruit kwamen 4 doelen die in brede zin aangeven wat we leerlingen tijdens hun 8 jaar op De Vonder willen meegeven:

1. Een goede, gezonde emotionele basis

2. Intrinsiek gemotiveerd zijn, ondernemend

3. Basiscompetenties (vaardigheden, kennis en skills)

4. Basishouding van verbondenheid

We beseffen ons dat deze 4 hoofddoelen vragen om een meer concrete invulling. Afgelopen schooljaar zijn we dit verder gaan verdiepen door het bezoeken van verschillende onderwijsconcepten en het uitproberen van 'OGO - aspecten'. Als toekomstige afstudeerder zal het onderzoek in het kader staan van deze ontwikkeling waarbij veel ruimte is voor eigen voorkeur/invulling. Dit biedt dus volop mogelijkheden om een bijdrage te kunnen gaan leveren aan een school in ontwikkeling / die bezig is met vernieuwing.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Pedagogiek, ROC sport en bewegen, ROC Onderwijsassistent, Fontys Sporthogeschool.