Natuurlijk!


Bs. Natuurlijk!
Krachtig, stabiel, overtuigend.
Natuurlijk, vanzelfsprekend mooi! Natuurlijk, puur als kinderen! Vanuit de natuurlijke krachten.
Natuurlijk, werk je samen! Natuurlijk! jezelf en de wereld verkennen en ontmoeten.
Van nature heb je talenten, basisschool Natuurlijk! je talent ontwikkelen.

Wat willen we op basisschool Natuurlijk!
Een goede samenwerking tussen ouders en school is de basis voor een optimale ontwikkeling van het kind. Ouders kennen het kind vanuit de thuissituatie, leerkrachten maken uw kind op school mee en samen dragen we zorg voor optimale ontwikkelkansen voor het kind.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Gedrag
  • Jonge kinderen

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Passend onderwijs
- Goed rekenonderwijs (midden- en bovenbouw)
- Goed taal- leesonderwijs binnen het thematisch werken in de onderbouw
- Voortgezet- en technisch lezen in de middenbouw
- Het voeren van goede kindgesprekken door de gehele school.

Onderzoek

Onderzoek binnen bs. Natuurlijk! wordt vormgegeven middels expertgroepen. Deze wisselen van samenstelling en grootte. Hierbij zijn afstudeerders van harte welkom aan te sluiten van hun eigen expertise.
De expertgroepen richten zich op dit moment o.a. op:
- Passend onderwijs
- Goed rekenonderwijs (midden- en bovenbouw)
- Goed taal- leesonderwijs binnen het thematisch werken in de onderbouw
- Voortgezet- en technisch lezen in de middenbouw
- Het voeren van goede kindgesprekken door de gehele school.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    - Gilde opleidingen (ROC) - Pedagogiek (HAN)