Pilot Doorlopende begeleiding startende leraren 2021-2024

POS - Netwerk (0-00-03-08).jpg

De vraag ‘Hoe behouden we starters voor het onderwijs?’ houdt ons allemaal bezig. Om de ondersteuning van de starter een stevige boost te geven, is er de pilot ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’. In september 2021 zijn we er in het POS mee van start gegaan, met als doel het ontwikkelen van succesvolle begeleidingsmethodes. 

Waarom deze pilot?

Het belang om startende leraren in het begin van hun loopbaan te ondersteunen is groot. Zeker gezien de huidige krapte op de markt willen we de beste leraar duurzaam op de goede plek om het juiste te bieden aan het kind in ontwikkeling. Net als het belang van differentiëren en aansluiten bij de ontwikkeling van het kind, wordt er ook gekeken wat heeft deze startende leraar specifiek nodig en wat zijn gemene delers.

Inhoud pilot

Voor deze pilot hebben we tot juli 2024 ruimte om te ontwerpen, ontwikkelen, experimenteren, feedback op te halen en aan te passen. In de projectaanvraag hebben we beschreven wat we binnen het POS willen ontwikkelen om bij te dragen aan succesvolle begeleiding van de startende leraren:

1. Werkomgeving Startende leraren in een professionele teamcultuur
Deze werkomgeving ondersteunt startende leraren en hun begeleiders en leidinggevenden om ervoor te zorgen dat starters zich snel thuisvoelen in de school, hun werk optimaal kunnen doen zonder zichzelf te overvragen, en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat dus niet over het lesgeven, maar om alles eromheen. Naar de werkomgeving Startende leraren in een professionele teamcultuur

2. Innovatieteams Inductiefase
Een innovatieteam richt zich op een complex vraagstuk van een school (of groep scholen) die voorop loopt op het thema begeleiden in de inductiefase. Alles wat het innovatieteam onderzoekt, ontdekt en onwikkelt wordt gedeeld binnen het POS. Lees meer

3. Starterscoach training & leernetwerk
Lees meer

4. Jaarlijks symposium Startende leraren en hun netwerk
Op woensdag 24 mei a.s. organiseren we voor de tweede keer een symposium rond de begeleiding van starters. Het doel is ontmoeten en verbinden, inspireren, kennis delen en het goede gesprek voeren. Het symposium is bedoeld voor afstudeerstudenten, starters, starterscoaches, basisschoolcoaches, opleidingscoaches, directeuren, afstudeerders, bestuurders en HR- medewerker, en ieder ander die zich betrokken voelt bij of geïnteresseerd is in de inductiefase van de startende leraar. Lees meer

Doe je mee?

De startende leraar is en blijft eigenaar van zijn ontwikkeling en tegelijkertijd is het netwerk om deze starter heen van groot belang in het bijdragen aan/faciliteren van deze ontwikkeling. Dus wil jij bijdragen, meedenken, mee ontwikkelen of meer weten, dan kun je contact opnemen met projectleider Claudia van Eggelen-Lammerding of lid van het projectteam Patrick Scheijvens.

Luistertip

In de Podcast Samen Opleiden gaat gastheer Joep Stassen in gesprek over samenwerken in de inductiefase met Claudia Lammerding, projectleider ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’ en Patrick Scheijvens, lid van het projectteam. Je beluistert de aflevering hier.

Kijktip

Het waarom, hoe en wat van de pilot gevat in een toffe animatie: